Ośrodek Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce

Ośrodek Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce

JAK BUDOWAĆ DOBRE RELACJE Z DZIEĆMI PODCZAS PANDEMII

Data publikacji: 2021-05-06

Załączniki:

 1. JAK BUDOWAĆ DOBRE RELACJE Z DZIEĆMI PODCZAS PANDEMII (plik pdf 245KB)

ROZLICZENIE PIT informacja dla emerytów i rencistów

Data publikacji: 2021-04-14

Załączniki:

 1. ROZLICZENIA PIT Informacja dla emerytów i rencistów (plik pdf 539KB)
 2. ROZLICZENIA PIT Informacja (plik pdf 246KB)

Życzenia świąteczne

Data publikacji: 2021-04-02

Życzenia świateczne

Życzenia świąteczne

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2021-2023

Data publikacji: 2021-03-12

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2021-2023

Załączniki:

 1. GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2021-2023 (plik pdf 4325KB)

INFORMACJA NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2021/2022 ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE 500+

Data publikacji: 2021-03-09

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres zasiłkowy, który rozpoczyna się od 1 czerwca 2021r. i będzie trwał do 31 maja 2022r. można składać:

1. od 1 lutego 2021r. - w formie elektronicznej - za pośrednictwem:
- Portalu Informacyjno-Usługowego Empatia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl
- bankowość elektroniczną
- portal Platformy Usług Elektronicznych ZUS.

2. od 1 kwietnia 2021r. - w formie papierowej
- w  Ośrodku Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce
w poniedziałek od godziny 7:30 do 15:30
- za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

Jeśli chcesz zachować ciągłość wypłaty świadczenia wychowawczego - bez przerwy (obecnie przyznane są decyzjami do 31 maja 2021r.), to musisz złożyć wniosek do 30 kwietnia 2021r.

Jeśli wniosek kompletny i prawidłowo wypełniony zostanie złożony w terminie do 30 kwietnia 2021r., przyznanie świadczenia wychowawczego i wypłata za m-c czerwiec nastąpi najpóźniej do dnia 30 czerwca 2021r.

Jeśli wniosek kompletny i prawidłowo wypełniony zostanie złożony w okresie od 1 maja do 31 maja 2021r., ustalenie prawa i wypłata za miesiąc czerwiec i lipiec nastąpi nie później niż do 31 lipca 2021r.

Jeśli wniosek kompletny i prawidłowo wypełniony zostanie złożony w okresie od 1 czerwca do 30 czerwca 2021r., ustalenie prawa i wypłata za miesiąc czerwiec i lipiec nastąpi nie później niż do 31 sierpnia 2021r.

Jeśli wniosek
zostanie złożony po dniu 30 czerwca 2021r. To prawo do świadczenia wychowawczego zostanie ustalone, a świadczenie wypłacone od miesiąca złożenia wniosku. Tylko złożenie wniosku do końca czerwca 2021r. gwarantuje, że świadczenie wypłacone będzie z wyrównaniem od 1 czerwca 2021r.

Załączniki:

 1. Wniosek świadczenie wychowawcze (plik pdf 104KB)
 2. ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU (plik pdf 88KB)
 3. Informator_Rodzina_500+ (plik pdf 153KB)
 4. krotki_Informator_500+ (plik pdf 177KB)
 5. plakat_500+ (plik pdf 1350KB)
 6. ulotka_500+ (plik pdf 152KB)

Dyżury Specjalistów w Ośrodku Pomocy Społecznej Miejskiej Górce

Data publikacji: 2021-03-09

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIEJSKIEJ GÓRCE / GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 

W RAMACH PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO OFERUJE

BEZPŁATNĄ POMOC PSYCHOLOGICZNĄ

 

Masz kłopot z podjęciem ważnej decyzji, przeżywasz kryzys, z lękiem patrzysz w przyszłość etc., spotkaj się z psychologiem. Psycholog, to osoba, która zrozumie, pomoże uporządkować myśli, spojrzeć z dystansu na problem. Wspólnie poszukacie rozwiązań najlepszych dla Ciebie.

Pomoc psychologiczna udzielana jest w postaci konsultacji indywidualnych  osobom i rodzinom mieszkającym na terenie Gminy Miejska Górka . Konsultacje psychologiczne mają na celu wparcie osób i rodzin w rozwiązywaniu ich trudności życiowych.
Zapraszamy na dyżur psychologa : Lidia Młody W celu umówienia  ustalenia terminu  konsultacji    lub uzyskania dodatkowych  informacji  zapraszamy do kontaktu osobistego :  Ośrodek Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce   ul. Rynek 33 biuro nr 9   lub  telefonicznego  numer telefonu: 65 322 59 36  

PUNKT  NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

            Informujemy, że w związku z sytuacją epidemiczną w kraju, punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnej mediacji w Miejskiej Górce  od 16 marca 2020 r., zamknięte są do odwołania.
Dla osób chcących skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej został wdrożony system udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. W celu skorzystania z TELEFONICZNEJ NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I NIEODPŁATNEJ MEDIACJI, zainteresowana osoba proszona jest o kontakt z INFOLINIĄ pod numerem: 65 546 51 14

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Rawickim na lata 2021-2030

Data publikacji: 2020-12-22

Powiat Rawicki przygotowuje Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Rawickim na lata 2021-2030.

Prosimy o wypełnienie ankiety załączonej w linku niżej i włączenie się w przygotowanie tego dokumentu.

http://powiat-rawicki.webankieta.pl/

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

Data publikacji: 2020-12-21

SPOKOJNYCH ŚWIĄT W SZCZUPŁYM GRONIE RODZINNYM I ZDROWEGO 2021 ROKU ŻYCZĄ KIEROWNIK ORAZ PRACOWNICY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MIEJSKIEJ GÓRCE

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

Uwaga!!! Informacja dot. wypłaty świadczeń w grudniu 2020 r.

Data publikacji: 2020-12-10

Ośrodek Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce informuje, iż w związku ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia grudniowa wypłata świadczeń nastąpi w terminach:

1) świadczenie wychowawcze 22.12.2020 r.
2) świadczenia z funduszu alimentacyjnego 18.12.2020 r.
3) świadczenia rodzinne termin wypłaty -20 tego dnia miesiąca - 18.12.2020 r.
4)świadczenia rodzinne termin wypłaty -25 tego dnia miesiąca- 21.12.2020r.
5) świadczenia z pomocy społecznej - 18.12.2020r.
6) prace społeczno-użyteczne- 11.12.2020r.
7) stypendia socjalne -22.12.2020r.

DNIA 24 GRUDNIA i 31 GRUDNIA OŚRODEK BĘDZIE NIECZYNNY

Data publikacji: 2020-12-08

Informujemy Państwa, że w dn. 24 grudnia i 31 grudnia b.r OPS w Miejskiej Górce będzie nieczynny.

Apel w związku ze zbliżającą się zimą

Data publikacji: 2020-11-29

Instytucje odpowiedzialne za wsparcie osób potrzebujących w okresie zimy czynią szczególne starania, aby zabezpieczyć zdrowie i życie najbiedniejszych i najbardziej bezradnych osób.

Mając na względzie dobro i bezpieczeństwo mieszkańców naszej gminy apelujemy do Państwa o zwrócenie szczególnej uwagi na zagrożenia związane z okresem zimowym oraz o życzliwe spojrzenie na potrzeby osób znajdujących się w najbliższym otoczeniu. Aktywna postawa mieszkańców wobec osób bezdomnych, przebywających na przystankach czy terenach ogródków działkowych oraz przekazanie o nich informacji odpowiednim służbom pozwoli na podjęcie szybkiej interwencji.
Zwracajmy również uwagę na ludzi starszych i chorych, którzy żyją w naszym sąsiedztwie i nie zawsze radzą sobie z ogrzewaniem budynków i mieszkań. Zapytajmy, czy czegoś nie potrzebują. Pomóc można
w szczególności poprzez zgłaszanie przypadków, w których widoczna jest potrzeba udzielenia osobie schronienia, odzieży czy ciepłego posiłku.
W takich sytuacjach możemy powiadomić:

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Miejskiej Górce
ul. Rynek 33
63-910 Miejska Górka
tel. 65 547 41 48

Rewir Dzielnicowych w Miejskiej Górce
Komenda Powiatowa Policji w Rawiczu
ul. Kobylińska 42
63-910 Miejska Górka
Tel 65 546 63 50
tel. alarmowy: 997 lub 112

Pogotowie ratunkowe
ul. Generała Grota - Roweckiego 6
63-900 Rawicz
tel. alarmowy: 999 lub 112
Pracownicy i funkcjonariusze całodobowych służb skontaktują się z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce , którzy ustalą plan pomocy dla osoby potrzebującej.

CZYSTE POWIETRZE

Data publikacji: 2020-11-23

Żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego - w załączeniu

Załączniki:

 1. CZYSTE POWIETRZE (plik pdf 2668KB)

2

Data publikacji: 2020-11-13

'Wspieraj seniora" - Program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Program Wspieraj Seniora na rok 2020 jest odpowiedzią na potrzeby osób w wieku 70 lat i więcej, zwanych dalej Seniorami, w zakresie ochrony przed zakażeniem Covid-19, w związku z utrzymującym się stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
Program ma na celu realizację usług wsparcia na rzecz Seniorów, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu i nie są w stanie np. poprzez wsparcie rodziny, usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby. Usługa wsparcia ma polegać w szczególności na dostarczeniu zakupów, zgodnie ze wskazanym przez Seniora zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środków higieny osobistej lub załatwienie spraw urzędowych nie wymagających podpisu seniora. Koszt zakupów pokrywa Senior.

Załączniki:

 1. "Wspieraj seniora" (plik docx 113KB)

WNIOSKI O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

Data publikacji: 2020-09-09

W związku z możliwością uzyskania przez uczniów pomocy materialnej o charakterze socjalnym Ośrodek Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce informuje, że wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2020/2021 należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce przy ul. Rynek 33 w dniach 1 - 15 września 2020. W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie tego terminu.

Świadczenie wychowawcze (500+)

Data publikacji: 2020-07-02

Ośrodek Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce przypomina , że świadczenie wychowawcze (Program 500+) zostało przyznane do 31 maja 2021r.
Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres są przyjmowane od dnia 1 kwietnia 2021 roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lutego 2021 roku.

Świadczenie dobry start ( 300+)

Data publikacji: 2020-07-01

Od 1 lipca 2020 r. rusza nabór wniosków do programu Dobry Start. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny 2020/2021.
Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku w wysokości 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole do ukończenia 20 roku życia lub - w przypadku dzieci niepełnosprawnych - do ukończenia 24 roku życia.
Warto też wspomnieć, że od 2019 roku, wsparcie z programu przysługuje także na uczniów szkół policealnych i szkół dla dorosłych.
Jednocześnie należy pamiętać, że świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Program nie obejmuje również studentów.
Od 1 lipca Wniosek o świadczenie z programu można składać online przez stronę https://empatia.mpips.gov.pl, przez bankowość elektroniczną oraz portal PUE ZUS.
Od 1 sierpnia również drogą tradycyjną bezpośrednio w Ośrodku Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce lub za pośrednictwem poczty.
Wnioski można składać nie później niż do 30 listopada 2020r.
Ze względu na panującą obecnie sytuację związaną z epidemią koronawirusa zachęcamy jednak wszystkich do korzystania głównie z elektronicznej drogi składania wniosków (internetowo) https://empatia.mpips.gov.pl
Szczegółowe informacje o programie dostępne są na stronie:
https://www.gov.pl/web/rodzina/wszystko-co-musisz-wiedziec-o-dobrym-starcie

SENIORZE NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ !!!

Data publikacji: 2020-05-20

Ośrodek Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce przy współpracy z Rawicką Komendą Policji oraz Rewirem Dzielnicowych w Miejskiej Górce, pragnie przekazać informacje dotyczące wyłudzeń i oszustw na osobach starszych i nie tylko, dlatego przedstawiamy poniżej apel policyjny informujący o czynnościach i działaniach oraz postępowaniu aby ustrzec się przed atakiem oszustów.

Czytaj całość publikacji "SENIORZE NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ !!!"

SENIORZE NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ !!!SENIORZE NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ !!!SENIORZE NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ !!!SENIORZE NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ !!!
Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...
Link do Biuletynu Informacji PublicznejLink do Europejskie Programy RegionalneLink do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Miejskiej Górce